محصولات

Sarv Coat 1761         Aluminium heat resistant pure silicone (Max.400-600°C)

Sarv Coat 1861         Aluminium heat resistant acrylic silicone (Max. 400°C)

Sarv Coat 1862         Aluminium heat resistant acrylic silicone (Max. 250°C)

Sarv Coat 1862-7      Coloured heat resistant acrylic silicone (Max. 250°C)

Sarv Coat 1862-8      Coloured heat resistant acrylic silicone (Max. 200°C)

Sarv Coat 1983         Zinc ethyl silicate primer (three pack)

Sarv Coat 1983-7     Zinc ethyl silicate primer (two pack)

Sarv Coat 1983-8     Zinc ethyl silicate shopprimer

Sarv Coat 1983-9     Silico- silicate (two pack)

Sarv Coat 2729      Vinyl sealer

Sarv Coat 2730     Vinyl anti fouling topcoat

Sarv Coat 2731     vinyl top coat

Sarv Coat 2732     Vinyl intermediate coating

Sarv Coat 2733     Vinyl zinc chromate primer

Sarv Coat 2734     Vinyl red lead primer

Sarv Coat 2735     Vinyl red oxide primer

Sarv Coat 2736     vinyl primer

Sarv Coat 2885     Etch pimer

Sarv Coat 2968     Decorative paint

Sarv Coat 3168        Acrylic traffic paint

Sarv Coat 3568        Acrylic baking enamel

Sarv Coat 3619        Acrylic clear

Sarv Coat 3620        Acrylic topcoat

Sarv Coat 3621        Acrylic primer

Sarv Coat 3622        Acrylic putty

Sarv Coat 3929        Acrylic emulsion sealer

Sarv Coat 3930        Acrylic emulsion topcoat

Sarv Coat 3931        Acrylic emulsion primer

Sarv Coat 4968      Polyester baking enamel

Sarv Coat 6119       Alkyd baking clear

Sarv Coat 6120       Alkyd baking enamel

Sarv Coat 6219       Alkyd urea clear coat (Varnish)

Sarv Coat 6368        Fast drying alkyd topcoat

Sarv Coat 6719        Alkyd clear

Sarv Coat 6720        Alkyd sealer

Sarv Coat 6721        Alkyd topcoat

Sarv Coat 6722        Alkyd MIO intermediate coating

Sarv Coat 6723        Alkyd intermediate coating

Sarv Coat 6724        Alkyd zinc phosphate primer

Sarv Coat 6725        Alkyd zinc chromate primer

Sarv Coat 6726        Alkyd red oxide primer

Sarv Coat 6726-9     Alkyd red oxide zinc oxide Primer

Sarv Coat 6727        Alkyd primer

Sarv Coat 6729        Alkyd phenolic topcoat

Sarv Coat 6730        Fast drying Alkyd topcoat

Sarv Coat 6868        Alkyd high gloss topcoat

Sarv Coat 7168        Chlorinated rubber swimming pool paint

Sarv Coat 7729        Chlorinated rubber sealer

Sarv Coat 7730        Chlorinated rubber high build coating

Sarv Coat 7731        Chlorinated rubber topcoat

Sarv Coat 7732        Chlorinated rubber MIO intermediate coating

Sarv Coat 7733        Chlorinated rubber intermediate coating

Sarv Coat 7734        Chlorinated rubber zinc chromate primer

Sarv Coat 7735        Chlorinated rubber red lead primer

Sarv Coat 7736        Chlorinated rubber red oxide primer

Sarv Coat 7737        Chlorinated rubber traffic paint

Sarv Coat 7988        Chlorinated rubber synthetic primcr BS 4147

Sarv Coat 8150        Coal tar Epoxy

Sarv Coat 8219        Epoxy ester clear

Sarv Coat 8220        Epoxy ester sealer

Sarv Coat 8221        Epoxy ester topcoat

Sarv Coat 8222        Epoxy ester intermediate coating

Sarv Coat 8223        Epoxy ester primer

Sarv Coat 8568            Epoxy vinyl topcoat

Sarv Coat 8569            Epoxy vinyl high build intermediate coating.

Sarv Coat 8570            Epoxy vinyl intermediate coat

Sarv Coat 8571            Epoxy vinyl high build primer

Sarv Coat 8572            Epoxy vinyl zinc dust primer

Sarv Coat 8573            Epoxy vinyl zinc phosphate primer

Sarv Coat 8574            Epoxy vinyl primer

Sarv Coat 8729           MIO/ red oxide epoxy polyamide sealer

Sarv Coat 8729-7        Epoxy polyamide sealer/filler

Sarv Coat 8729-8        Epoxy polyamide sealer

Sarv Coat 8730           Epoxy polyamide high build MIO coating

Sarv Coat 8731           Epoxy polyamide H.B & H.S self primer

Sarv Coat 8732           Epoxy polyamide high build

Sarv Coat 8732-8        Epoxy polyamide high build multipurpose

Sarv Coat 8732-9        Epoxy polyamide high solid coating

Sarv Coat 8733           Epoxy polyamide topcoat

Sarv Coat 8734           Epoxy polyamide MIO intermediate coating

Sarv Coat 8735           Epoxy polyamide intermediate coating

Sarv Coat 8736           Three pack zinc rich Epoxy primer (BS)

Sarv Coat 8736-7        Two pack zinc rich Epoxy primer (BS)

Sarv Coat 8736-8        Two pack zinc rich Epoxy primer (SSPC paint 20,1nd class)

Sarv Coat 8736-9        ZINCA

Sarv Coat 8737           Epoxy polyamide zinc phosphate primer

Sarv Coat 8738           Epoxy polyamide zinc chromate primer

Sarv Coat 8739           Epoxy polyamide red oxide primer

Sarv Coat 8740           Epoxy polyamide primer

Sarv Coat 8819        Epoxy polyamine solvent free clear coat

Sarv Coat 8820        Epoxy polyamine solvent free sealer

Sarv Coat 8821        Epoxy polyamine flooring

Sarv Coat 8821-7     Epoxy polyamine Anti-Acid flooring

Sarv Coat 8821-8     Epoxy polyamine Anti-Static flooring

Sarv Coat 8822-7     Epoxy polyamine reinforced

Sarv Coat 8823        Epoxy polyamine solvent free coating

Sarv Coat 8824        Epoxy polyamine glass flake

Sarv Coat 8824-6     Epoxy polyamine glass flake

Sarv Coat 8824-7     Epoxy polyamine high build abrasion resistant

Sarv Coat 8824-9     Epoxy polyamine glass flake

Sarv Coat 8825        Epoxy polyamine high build

Sarv Coat 8826        Epoxy polyamine topcoat

Sarv Coat 8827        Epoxy polyamine intermediate coating

Sarv Coat 8828-8     Epoxy polyamine Anti-Static primer

Sarv Coat 8829        Epoxy polyamine zinc phosphate primer

Sarv Coat 8829-7     Surface tolerant epoxy mastics

Sarv Coat 8830       Epoxy polyamine zinc chromate primer

Sarv Coat 8831       Epoxy polyamine putty

Sarv Coat 8968       Epoxy phenolic topcoat

Sarv Coat 8969       Epoxy phenolic intermediate coat

Sarv Coat 8970       Epoxy phenolic primer

Sarv Coat 9519       Polyurethane varnish

Sarv Coat 9520       polyurethane sealer

Sarv Coat 9521       polyurethane topcoat

درباره سرو رنگ

شرکت رنگسازی سرو رنگ به شماره ثبت 419636 و شماره ملی 10320711908 و جواز تاسیس 005127 تولید کننده انواع رنگهای صنعتی ، دریایی و ساختمانی (انواع رنگهای اپوکسی و پلی اورتان و آلکیدی وفنولیک و سیلیکونی و اپوکسی کف و ...).

آدرس :تهران، جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهار باغ - ساختمان سبز- واحد 37

خط ویژه : 44434230

تلفن:44037529-44037534- 44037532- 46135417- 46135189- 46135826

فکس:46135203-021